top of page
Search

מעסיקים ידידים


Forest wildfire

איזה יום שמח לי היום!

תגידו שלום לשני המעסיקים הראשונים שמצטרפים לרשימת המעסיקים התומכים בשילוב המשתתפימות של הופסנטר במעגל התעסוקה! BOCHI vegan café AvielAbudraham Design Studio

היה לנו חשוב לפרגן ולהוכיר תודה על האנשים המדהימים שמנהלים את המקומות האלו-עומר ודדי בקפה בוצ׳י, ואביאל בסטודיו אביאל שבאמת פועלים ועושים שינוי כדי להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר, מקבל יותר, ומאמין יותר אחד בשני.

והיי! בהצלחה למשתתפימות שלנו שעושים כל יום צעדים ענקים ליצור לעצמם את החיים שהם מעוניינים בהם.

אנחנו מאחוריכם.ן תמיד

7 views

Recent Posts

See All
bottom of page